03 January 2017

Bekerja dengan Gembira~~~Bekerja oh bekerja~~

Bekerja akan lebih gembira jika suasana tenang.
Bekerja akan lebih gembira jika diagih sama rata.
Bekerja akan lebih gembira jika anak di depan mata.
Bekerja akan lebih gembira jika separuh hari.
Bekerja akan lebih gembira jika bos memahami.
Bekerja akan lebih gembira jika lokasi dekat dengan rumah.

Bekerja akan lebih gembira jika, jika dan jika...

Blues di hari pertama bekerja di tahun 2017.
~3 Januari 2017~


No comments:

Post a Comment